Vyhledávání:

Výzva k zaplacení dluhu

Postup po obdržení výzvy

 

 • vždy postupujte podle pokynů uvedených v tzv. výzvě k úhradě dluhu
 • pro případ jakýchkoliv nejasností, potíží s úhradou Vašeho závazku, kontaktujte naše CALL CENTRUM; operátoři jsou Vám k dispozici každý pracovní den od 8:00 do 15:00 hod
 • po kontaktování našeho CALL CENTRA budete vyzváni ke sdělení spisové značky, kterou se rozumí spisová značka soudního exekutora tzv. EX (uvedeno vždy vpravo nahoře na každé listině vydané soudním exekutorem)
 • osobám, které nemají právní vztah k předmětnému řízení (dluhu) nemohou být poskytnuty žádné informace o exekučním řízení
 • soudní exekutor neřeší jednotlivá exekuční řízení, tato činnost je vykonávána jednotlivými pověřenými zaměstnanci soudního exekutora

 

 

TIPY A RADY:

 • ověřte si, že soudní exekutor má k dispozici Vaše aktuální údaje (adresu, na které se fakticky zdržujete, telefonní číslo, email)
 • pokud jste obdrželi výzvu k úhradě dluhu, pečlivě si prostudujte pokyny uvedené v této výzvě a řiďte se pokyny zde uvedenými. Jestliže jste svůj dluh v mezidobí uhradili, připravte si podklady, které tento úkon prokazují a tyto listiny zašlete na adresu soudního exekutora (email: podatelna@exekucni-urad.cz ; vždy uveďte EX)
 • jestliže Vaše finanční možnosti nejsou takové, abyste mohli dluh uhradit jednorázově, sjednejte si splátkový kalendář v sekci pro Povinné anebo kontaktujte naše CALL CENTRUM
 • došlo-li mezi Vámi a pověřeným zaměstancem soudním exekutora ke sjednání splátkového kalendáře, je ve Vašem zájmu dohodnuté termíny a výši jednotlivých splátek dodržovat
 • nastanou-li na Vaší straně zvlášť závažné důvody, které brání realizaci splátek a dojde tím k porušení splátkového kalendáře, okamžitě kontaktujte naše CALL CENTRUM za účelem dohodnutí dalšího postupu
 • jednejte vždy osobně, event. prostřednictvím zmocněnce či právního zástupce, neboť osobám, které nemají právní vztah k předmětnému řízení, nemůžeme poskytovat žádné informace
 • téměř všechny pohledávky, které jsou vymáhány naším úřadem jsou úročeny, zvažte proto opravdu všechny Vaše možnosti, či možnosti Vašeho okolí, pro co možná nejrychlejší zaplacení dluhu, neboť platí: "čím dříve je dluh uhrazen, tím méně zaplatíte"
 • vyvarujte se postupu, aby kvůli Vaší nečinnosti či laxnímu přístupu dluh a vymáhaná pohledávka narůstala. Exekuční úřad Praha 2 má zájem na zdárném vyřešení Vašeho dluhu a není naším zájmem řízení zbytečně prodlužovat či zdržovat.

Vytisknout  Odeslat e-mailem

Informace ze stejné kategorie

CALL CENTRUM - Exekutorský úřad Praha 2 zřídil CALL CENTRUM za účelem obecných informací o výši dluhu a možnostech jeho úhrady, event. sjednání splátkových kalendářů.
Jak zaplatit - V exekučním řízení musí být dluh placen přímo soudnímu exekutorovi. V případě platby přímo oprávněnému se pouze komplikuje kontrola plateb, dochází tak k průtahům ve věci a povinný se rozhodně nevyhýbá povinnosti uhradit náklady spojené s exekucí.
Způsoby provedení exekuce - Exekuci ukládající zaplacení peněžité částky lze provést těmito způsoby: srážkami ze mzdy a jiných příjmů, přikázáním pohledávky prodejem movitých věcí a nemovitostí, prodejem podniku. Způsob exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky se řídí povahou uložené povinnosti. Takovou exekuci lze provést: vyklizením, odebráním věci, rozdělením společné věci, provedením prací a výkonů.
Splátkový kalendář - Je částka kterou musíte zaplatit příliš vysoká na to abyste ji byli schopni zaplatit v jedné platbě? Zašlete nám návrh na splátkový kalendář. Vyplňte potřebné údaje a formulář odešlete, na vaší e-mailovou adresu přijde kopie "odeslaného formuláře".
Časté dotazy a odpovědi - Nevíte si rady se svou pohledávkou a nevíte jak jí řešit? Případně jak řešit svou komplexní finanční situaci? Zde naleznete nejčastěji dotazované žádosti povinných.

Aktuality

02.10.2019
Prodej 4ks disků BMW M se zimní pneu

Exekutorský úřad Praha 2 prodáva 4 ks disků se zimní pneu značky BMW, typ 405M, 225/45R1895H, s pneu Pirelli W240 SottoZero (18´). Jedná se o černé disky bez poškození a pneu jeté 1 sezónu (stav pneu téměř nový: 7/8). V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte: podatelna@se.cz (viz obrazová příloha - vyobrazení vpravo dole) více zde

29.05.2019
Změny při provádění srážek ze mzdy povinných od 1.6.2019

V přiloženém odkazu informujeme o výši srážek a způsobu jejich správné aplikace od 1.6.2019 více zde

10.10.2018
Nová úprava úředních hodin a call centra Exekutorského úřadu Praha 2

S ohledem na aktuální legislativu exekučního řízení byly upraveny úřední hodiny a doba tzv. call centra. Věnujte prosím zvýšenou pozornost uvedenému v sekci Kontakty. Děkujeme. více zde

17.11.2017
SPISY PO MGR. IVANĚ PÝCHOVÉ, SOUDNÍ EXEKUTORCE

více zde

09.06.2016
Den otevřených dveří exekutorských úřadů

Den otevřených dveří spojený s poradenstvím veřejnosti požádáme u příležitosti Světového dne soudních exekutorů, který každoročně vyhlašuje Mezinárodní unie soudních exekutorů. více zde

08.06.2016
Světový den soudních exekutorů

Den 9.6.2016 byl Mezinárodní unií soudních exekutorů vyhlášen Světovým dnem soudních exekutorů. více zde

04.12.2015
Postup pro plátce mzdy při provádění srážek ze mzdy či jiného příjmu

Z důvodu množících se dotazů plátců mezd či jiných příjmů publikujeme tímto odkaz pro přesný postup plátce mzdy při provádění srážek (3 soubory) více zde

27.08.2014
Využívání služeb tzv. hybridní pošty

Exekutorský úřad Praha 2 oznamuje, že z důvodu využívání služeb tzv. HYBRIDNÍ POŠTY České pošty s.p. došlo ke změně formátu listin, které jsou doručovány účastníkům řízení. více zde

27.08.2014
Exekutorská komora ČR varuje veřejnost před podvodnými e-maily!

Exekutorská komora znovu varuje před podvodnými e-maily, které lidi vyzývají k zaplacení několikatisícových částek. Komora dnes obdržela stovky stížností. Na webu o tom informovala její mluvčí Petra Báčová. Adresátům doporučuje, aby přílohy neotevírali a peníze na uvedené účty neposílali. Podobný případ se stal již v polovině července. více zde

15.07.2014
Exekutorská komora ČR varuje veřejnost před podvodnými e-maily!

JUDr. Jan Fendrych, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 2, oznamuje dále uvedené varování Exekutorské komory ČR před podvodnými emaily! Více dále v sekci Úřední deska / Jiná sdělení více zde

04.01.2010
Příjem plateb v hotovosti

více zde

28.10.2009
Řešení přeplatků na exekuci

V případě vzniku přeplatku v řízení upozorňujeme na možnost řešení uvedené situace žádostí zaslanou přímo na adresu našeho clearingového oddělení. více zde