Vyhledávání:

Časté dotazy a odpovědi

Byl mi od Vás doručen dopis oznamující pohledávku předanou soudnímu exekutorovi na částku 10x převyšující můj průměrný měsíční příjem. Co mám udělat pro to, aby nedošlo ke zvyšování nákladů exekuce a já tím nemusela platit více peněz?

  • Nejlepší řešení je vždy samozřejmě uhradit pohledávku celou. Nejste-li ale schopen/schopna ji zaplatit celou najednou, můžete využít našeho vstřícného kroku a využít závazného splátkového kalendáře. Upozorňujeme však, že dluh v celé výši (dle výzvy k úhradě dle § 11 odst. 2 e.t., která Vám byla zaslána) musí být uhrazen maximálně do 6 měsíců.

 

Chtěl bych se telefonicky spojit s kanceláří exekutora a dojednat splátky; je to možné?

  • S ohledem na množství exekučních řízení, které evidujeme a vyřizujeme není možné telefonicky řešit s každým účastníkem řízení jeho individuální žádost; za uvedeným účelem byl na webových stránkách našeho úřadu pro povinné připraven formulář pro event. splátkový kalendář, který musí být pověřeným zaměstnancem soudního exekutora schválen, o čemž bude žadatel vyrozuměn na zanechaný email. Rovněž - z kapacitních důvodů - není možné reflektovat na žádosti o zavolání.

Vytisknout  Odeslat e-mailem

Informace ze stejné kategorie

Výzva k zaplacení dluhu - Co dělat, jestliže Vám byla doručena výzva soudního exekutora k úhradě dluhu. Uvedený postup nabízí efektivní a právně konformní způsob, jak rychle a hospodárně řešit vzniklou situaci.
CALL CENTRUM - Exekutorský úřad Praha 2 zřídil CALL CENTRUM za účelem obecných informací o výši dluhu a možnostech jeho úhrady, event. sjednání splátkových kalendářů.
Jak zaplatit - V exekučním řízení musí být dluh placen přímo soudnímu exekutorovi. V případě platby přímo oprávněnému se pouze komplikuje kontrola plateb, dochází tak k průtahům ve věci a povinný se rozhodně nevyhýbá povinnosti uhradit náklady spojené s exekucí.
Způsoby provedení exekuce - Exekuci ukládající zaplacení peněžité částky lze provést těmito způsoby: srážkami ze mzdy a jiných příjmů, přikázáním pohledávky prodejem movitých věcí a nemovitostí, prodejem podniku. Způsob exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky se řídí povahou uložené povinnosti. Takovou exekuci lze provést: vyklizením, odebráním věci, rozdělením společné věci, provedením prací a výkonů.
Splátkový kalendář - Je částka kterou musíte zaplatit příliš vysoká na to abyste ji byli schopni zaplatit v jedné platbě? Zašlete nám návrh na splátkový kalendář. Vyplňte potřebné údaje a formulář odešlete, na vaší e-mailovou adresu přijde kopie "odeslaného formuláře".

Aktuality

29.05.2019
Změny při provádění srážek ze mzdy povinných od 1.6.2019

V přiloženém odkazu informujeme o výši srážek a způsobu jejich správné aplikace od 1.6.2019 více zde

10.10.2018
Nová úprava úředních hodin a call centra Exekutorského úřadu Praha 2

S ohledem na aktuální legislativu exekučního řízení byly upraveny úřední hodiny a doba tzv. call centra. Věnujte prosím zvýšenou pozornost uvedenému v sekci Kontakty. Děkujeme. více zde

17.11.2017
SPISY PO MGR. IVANĚ PÝCHOVÉ, SOUDNÍ EXEKUTORCE

více zde

09.06.2016
Den otevřených dveří exekutorských úřadů

Den otevřených dveří spojený s poradenstvím veřejnosti požádáme u příležitosti Světového dne soudních exekutorů, který každoročně vyhlašuje Mezinárodní unie soudních exekutorů. více zde

08.06.2016
Světový den soudních exekutorů

Den 9.6.2016 byl Mezinárodní unií soudních exekutorů vyhlášen Světovým dnem soudních exekutorů. více zde

04.12.2015
Postup pro plátce mzdy při provádění srážek ze mzdy či jiného příjmu

Z důvodu množících se dotazů plátců mezd či jiných příjmů publikujeme tímto odkaz pro přesný postup plátce mzdy při provádění srážek (3 soubory) více zde

27.08.2014
Využívání služeb tzv. hybridní pošty

Exekutorský úřad Praha 2 oznamuje, že z důvodu využívání služeb tzv. HYBRIDNÍ POŠTY České pošty s.p. došlo ke změně formátu listin, které jsou doručovány účastníkům řízení. více zde

27.08.2014
Exekutorská komora ČR varuje veřejnost před podvodnými e-maily!

Exekutorská komora znovu varuje před podvodnými e-maily, které lidi vyzývají k zaplacení několikatisícových částek. Komora dnes obdržela stovky stížností. Na webu o tom informovala její mluvčí Petra Báčová. Adresátům doporučuje, aby přílohy neotevírali a peníze na uvedené účty neposílali. Podobný případ se stal již v polovině července. více zde

15.07.2014
Exekutorská komora ČR varuje veřejnost před podvodnými e-maily!

JUDr. Jan Fendrych, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 2, oznamuje dále uvedené varování Exekutorské komory ČR před podvodnými emaily! Více dále v sekci Úřední deska / Jiná sdělení více zde

04.01.2010
Příjem plateb v hotovosti

více zde

28.10.2009
Řešení přeplatků na exekuci

V případě vzniku přeplatku v řízení upozorňujeme na možnost řešení uvedené situace žádostí zaslanou přímo na adresu našeho clearingového oddělení. více zde